การเงิน

ดอลลาร์แข็งค่าจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย จากวิกฤตโควิดในจีน

ดอลลาร์แข็งค่าจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย จากวิกฤตโค …

ดอลลาร์แข็งค่าจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย จากวิกฤตโควิดในจีน Read More »